رفتن به محتوا

شرایط احراز گارانتی

مدت زمان تضمين کيفيت محصول (گارانتی):

حداقل زمان گارانتی باتری های سبک 12 ماه است که از طریق ارسال شماره سریال بارکد به سامانه پیامکی 10003837 و یا از طریق سایت www.BornaBattery.com امکان پذیر می باشد ، در صورت سپری شدن تاریخ مورد نظر ، باتری خارج از شرایط گارانتی خواهد بود .

موارد ذيل شامل گارانتی نمی گردند:

 • دفرمه شدن و يا شكستگي جلد يا درب باتري.
 • آتش گرفتگي به دليل وجود نقص در سيستم برق خودرو و يا حوادث ديگر.
 • آسيب ديدگي، خراش و يا ذوب شدگي قطبهاي باتري به هر دليل.
 • شارژ بيش از حد نياز باتري و يا پايين بودن شارژ به دليل عملكرد بد دينام.
 • افت ولتاژ در اثر نگهداري زياد و يا عدم مصرف باتري به مدت طولاني.
 • سولفاته شدن صفحات داخل باتري.
 • پايين آمدن سطح الكتروليت از لبه پليت و یا بالاترو پایین تر بودن سطح الکترولیت از خط ماکزیمم و مینیمم الکترولیت (لِوِل نبودن سطح الكتروليت).
 • افزودن اسيد و يا الكتروليت غير استاندارد و يا بيش از حد مجاز مشخص شده.
 • تغيير رنگ الكتروليت (لجن شدن صفحات مثبت).
 • عدم انطباق ظرفیت باتری با برق مصرفی واقعی مورد نیاز خودرو.
 • نصب تجهیزات برقی اضافی وغیر استاندارد بر روی خودرو.
 • هر گونه قلم خوردگی و یا مخدوش شدن اطلاعات مندرج بر روی کارت گارانتی و فاکتور.

تبصره: هزينه های تست الكتروليت، نصب و شارژ مشمول گارانتي نمي باشد.

بازگشت به بالا