رفتن به محتوا

استان بوشهر

فروش

شهر: اهواز

نام: سعید تقوی

نام فروشگاه: تقوی

شماره تماس: 38262680-035  Call

آدرس: استان یزد، شهر اردکان، بلوار شهید بهشتی، روبروی پمپ بنزین

ایمیل: vahidrezataghavi@yahoo.com

m_j_jafarzadeh@yahoo.com

شهر: بوشهر

نام:  صدر آرا

نام فروشگاه: باتری شریفی

شماره تماس: 33561713-077  Call

آدرس: بلوار شهید طالقانی، روبروی نمایندگی سایپا، جنب کارخانه یخ وزیری

ایمیل: alisharifi105@gmail.com

استان بوشهر

خدمات پس از فروش

شهر: اهواز

نام: سعید تقوی

نام فروشگاه: تقوی

شماره تماس: 38262680-035  Call

آدرس: استان یزد، شهر اردکان، بلوار شهید بهشتی، روبروی پمپ بنزین

ایمیل: vahidrezataghavi@yahoo.com

m_j_jafarzadeh@yahoo.com

شهر: بوشهر

نام:  صدر آرا

نام فروشگاه: باتری شریفی

شماره تماس: 33561713-077  Call

آدرس: بلوار شهید طالقانی، روبروی نمایندگی سایپا، جنب کارخانه یخ وزیری

ایمیل: alisharifi105@gmail.com

بازگشت به بالا