واژه نامه باتری 2

Abrading Test آزمایش ساییدگی
Abrupt Charge of Voltage افزایش ناگهانی ولتاژ
Absorbed Electrolyte الکترولیت جذب شده الکترولیتی که به دلیل جذب درسپراتور بدون حرکت مانده است و این سپراتور معمولا از فیبرهای شیشه ای ساخته می شود.
Absorbent Glass Mat (AGM) حصیری از الیاف شیشه‌ای کوچک است که برای فیلتر کردن اسید سولفوریک در باتریهای سرب – اسیدی استفاده می شود.
Absorption Capacity قابلیت جذب ، ظرفیت جذب
Absorption Factor ضریب جذب، قابلیت جذب
Absorption Power توان جذب، قدرت جذب
Ac Ampere Meter آمپرسنج جریان متناوب
Acceptance Test تست عملکرد اولیه
Accumulation Electrode الکترود تغذیه
Acid Density دانسیته اسید، چگالی اسید
Acid Level Indicator نشان دهنده سطح الکترولیت در باتری
Acid Stratification زمانی که در حین شارژ سلول های اسید – سربی، اسید چگالی بالا در صفحات تولید شده است. این اسید سنگین در اثر گرانش به بخش پایین‌تر سلول می‌چکد. در حالی که اسید چگالی پایین به سمت بالای سلول میرود. این طبقه بندی از اسید می تواند به از دست دادن ظرفیت و / یا شکست باتری می شوند
Acid Treating اسید شوئی ، شستشو با اسید
Acid Vapor Canister اسک حفاظت در برابر بخار اسید
Acid-proof ضد اسید
Acoustico-Optical Cell باتری صوتی – نوری
Action Potential قدرت اثر ، پتانسیل اثر، پتانسیل کار ، قدرت کنش
Activated Stand Life زمان مجازانبارداری مدت زمانی که يك باتری شارژپذیر میتواند در حالت شارژ شده در یک دمای معین نگهداری شود تا ظرفیت آن پائین تر از سطح تعیین شده قرار گیرد
Activation Over Potential(Polarization) اضافه پتانسیل جهت فعال سازی ( پدیده پلاریزاسیون ) میزان اضافه ولتاژ مربوط به مرحله مقدماتی واکنش انتقال بار درواکنش کلي الکترود
Activation-Dry Charged Battery فعال سازی باتری خشک فرآیند فعال سازی باتری خشک (بدون الکترولیت ) با واردکردن الکترولیت و یا غوطه ور کردن آن در الکترولیت
Active Corrosion خورردگی پیشرونده
Active Material موادی که درواکنش شارژ و دشارژ الکترودها شرکت می کنند.
Active Material Utilization بهره وری مواد فعال بخشی ازموادفعال که درطول دشارژ واکنش می دهد. قبل از آنکه دیگر باتری نتواند جریان ولتاژ مفید را ارائه دهد.
Activity Coefficient ضریب فعالیت
Actual Capacity ظرفیت واقعی یک باتری مقدار آمپر ساعتی که یک باتری میتواند در شرایط معین( از جمله سرعت تخلیه ، دمای اولیه باتری و ولتاژ نهائی ) تولید کند .
Aging فرسودگی کاهش ظرفیت در باتری به علت استفاده مکرر و یادر اثر گذشت زمان
AGM (Absorbed Glass Mat) الیاف شیشه ای جاذب رطوبت عایقهای الکتریکی از جنس الیاف شیشه ای متخلخل که به عنوان نگهدارنده الکترولیت در برخی باتریها عمل میکنند و متداول ترین عایق مورداستفاده در باتری سرب اسیدی VRLA می باشند
Air Oxidized اکسید شده توسط هوا تخلیه الکتریکی صفحه منفی شارژ شده به علت اکسيداسیون در مجاورت هوا به همراه تولید گرما
Ampere (Amp, A) واحد اندازه گیری جریان الکترونی، یا عبور جریان از طریق یک مدار است.
Ampere Hours (Amp-Hr, AH) واحد اندازه گیری برای ظرفیت ذخیره سازی برق و باتری است، به دست آمده با ضرب جریان در آمپر های زمان در ساعت تخلیه باشد. (مثال: یک باتری ارائه می شود که 5 آمپر به مدت 20 ساعت ارائه می شود 5 آمپر * 20 ساعت = 100 آمپر ساعت ظرفیت.)
Ampere-Hour Efficiency بازدهی الکتروشیمیائی باتری (بازدهي الكتروشيميائي باتري بر اساس نسبت اخذ شده (برحسب وات-ساعت ) از باتري به انرژي داده شده به آن براي شارژ اوليه باتري بر حسب درصد.)
Ampere-Hour Meter ظرفیت سنج بر حسب آمپر ساعت، کنتور آمپر ساعت دستگاهی که میزان انرژی الکتریکی را بر حسب ساعت ثبت می کند
Amperometry آمپرومتری یک تکنیک الکتروشیمیائی بر اساس اندازه گیری جریان عبوری از الکترود کار دریک سل الکترو شیمیائی
Anode آند در یک سل الکتروشیمیائی آند الکترودی است که در آن اکسیداسیون رخ می دهد و در یک سل الکترولیتی آند الکترود مثبت است ، درصورتیکه در سل گالوانیک الکترود منفی می باشد.جهت قراردادی جریان از سوی قطب مثبت به سمت قطب منفی می باشد.
Anode Drop/Anode Fall تخریب آند ،ریزش آند
Anode Slime/Anode Mud لجن آندی لجن باقیمانده از آند ناخالص فلزی (مانند مس ) به واسطه تخریب آن در مرحله تصفیه به روش الکترولیز.
Anodizing آندکار ، آندایزینگ فرآیند تولیدیک فیلم اکسیدی بر روی فلزات و آلیاژها توسط الکترولیز است . فلز مورد نظر باید در یک سل الکترولیتی خواص ویژه سطح مانند مقاومت خوردگی ، مقاومت در برابر ساییدگی سختی ، شکل ظاهری و غیره را بهبود بخشد.
Anolyte آنولیت فاز الکترولیتی در تماس باآند
Anti Corrosion/Anti Corrosive Coating پوشش ضدخوردگی ، روکش ضد زنگ
Antilogous Poles قطبهای غیر همنام
Antimony/stibium = Sb آنتیموان فلزی که معمولا برای افزایش قابلیت ریخته گری و استحکام در آلیاژهای شبکه های باتری های سرب اسیدی بکار می رود.افزایش این فلز در شبکه های باتریهای سرب اسیدی معمولا منجر به کاهش آب در الکترولیت باتریها شده به همین دلیل در باتریهائی که نیازبه تعمیر و نگهداری ندارند، از این فلز کمتر استفاده می شود .
Apparent Density دانسیته ظاهری
Aqueous Battery باتری با الکترولیت حاوی آب
Assembled Element دسته صفحه باتری
Average Discharging Voltage میانگین ولتاژ تمامی سلهای موجود در یک باتری
Average Discharging Voltage میانگین ولتاژ درطول مرحله دشارژ
Average Specific Gravity میانگین چگالی ویژه الکترولیت تمامی سلهای موجود درباتری
Average Temperature میانگین دمای تمامی سلهای موجود در یک باتری
Background Current (Density) جریان اصلی یک دانسیته جریان کم فارادیک که در زمانی که جریان فارادیک صفر در نظر گرفته می شود در الکترود جریان دارد .
Baffle بافل یک قطعه غیر رسانا که در بخش فوقانی دسته صفحات پیل منفذ دار تعبیه می شودو به عنوان سطح مبنای الکترولیت مورداستفاده قرار می گیرد . این قطعه غیر رسانا سطح فوقانی صفحات باتری را از اشیائی که ممکن است از طریق منافذ تهویه به داخل باتری نفوذ کند محافظت می نماید
Barium Sulfate سولفات باریم بخشی از موادمنبسط کننده در خمیر صفحات منفی
Bars میله های شبکه های باتری میله های افقی وعمودی شبکه ها که برای توزیع جریان به کار می رود و مواد فعال را درجای خود نگه می دارد
Barton Process بارتون فرایندی است برای ساخت اکسید سرب که در طی آن سرب مذاب بوسیله جریان هوا در درجه حرارت بین 330 تا 400 درجه سانتی گراد اکسید می شود .
Battery case جعبه باتری حاوی بلوک ورق، اتصال و الکترولیت
Battery charger واحد تامین انرژی الکتریکی برای یک باتری ثانویه
Battery Conditioning شارژ و دشارژ اولیه باتری
Battery Cradle نگهدارنده باتری ، کلاف باتری
Battery Duty Cycle ظرفیت اسمی باتری، طول عمر باتری باری (برحسب آمپر یا وات ) که انتظار می رود یک باتری درمدت زمان مشخص تولید نماید.
Battery Efficiency بازدهی الکتروشیمیائی باتری
Battery Fluid Level سطح آب باتری
Battery Hold Down Clamp بست باتری
Battery Life Cycle چرخه عمر باتری
Battery Monitor نمایشگر باتری وسیله ای جهت نمایش پارامترهائی ازقبیل ولتاژ سل ، ولتاژ باتری،دما و غیره
Battery Nominal Voltage ولتاژ اسمی باتری
Battery Plug درپوش اسید ، آبریز باتری
Battery Polarity مثبت یا منفی بودن قطبهای باتری
Battery Power Loss/Battery Run Down افت توان باتری
Battery Rack/Battery Stand قفسه ای که جهت نگهداری تعدادی از باتریها مورد استفاده قرار می گیرد .متداول ترین ماده مورد استفاده فولاد می باشد با پوششی مقاوم در برابر خوردگی اسید .
Battery Separators سپراتور باتری، صفحه عایق باتری
Battery test این اصطلاح توصیف آزمون برای تعیین وضعیت شارژ و سطح الکترولیت باتری های سرب با الکترولیت مایع است. وضعیت شارژ با اندازه گیری چگالی اسید مشخص می شود.
Battery Tray سینی باتری
Binding Strip-Plate نوار پلاستیکی قابل انعطاف u شکل مورد استفاده جهت نگهداری الیاف شیشه ای روی صفحه مثبت و یا جهت جداسازی لبه های صفحه مثبت یا منفی كه برای جلوگیری ازاتصال کوتاه بکار می رود
Bipolar Electrode الکترودمشترک بين دوسل الکتروشیمیائی که قطب مثبت از یک سل را به قطب منفی سل دیگر ازلحاظ الکتریکی متصل می کند
Boost Charge شارژ با سرعت زیاد و کوتاه مدت (شارژ سریع و کوتاه ) شارژ باتری در ماکزیمم ولتاژ مجاز در زمان تعریف شده برای حصول اطمینان از ظرفیت ماکزیمم باتری
Buffer Battery باتریی که به منظور کاهش ولتاژ ونوسانات شدید جریان به منبع جریان مستقیم متصل میشود.
Lead – Acid Battery باتری سرب – اسیدی
Cadmium Electrode الکترود سومی که به عنوان الکترود مرجع برای تعیین ولتاژ(پتانسیل)الکترودهای مثبت/ منفی درسلهای سربی استفاده می شود .
Capacity توانایی باتری با شارژ کامل به تحویل مقدار مشخصی از برق (آمپر ساعت، AH) در یک نرخ (آمپر، A) در طی یک دوره محدود از زمان (ساعت).
Cell پایه الکتروشیمیایی واحد جریان تولید در یک باتری متشکل از مجموعه ای از صفحات مثبت، صفحات منفی، الکترولیت، جداکننده و پوسته. شش سلول در یک باتری سرب اسید 12 ولت وجود دارد.
Charge Acceptance مقدار جریان در آمپر ساعت که باتری می تواند در حالت شارژ تعریف شده ، در درجه حرارت و شارژ ولتاژ مشخص در یک دوره زمانی تعریف شده بپذیرد.
Charged Volume آمپر ساعتهای بازگردانده شده به باتری توسط عمل شارژ به آمپر ساعتهای گرفته شده از باتری طی عمل دشارژ بر حسب درصد
Circuit مسیر جریان الکترون ها. مدار بسته یک مسیر کامل است. مدار باز یک مسیر شکسته و یا قطع شده است.
Cold Cranking Rating میزان آمپری که یک باتری اسید سرب می تواند در دمای 17.8- سانتیگراد به مدت 30 ثانیه و حفظ حداقل 1.2 ولت برای هر سلول، تحویل دهد.
Container پلی پروپیلن و یا لاستیک سخت نگهدارنده صفحات باتری، تسمه و الکترولیت
Corrosion واکنش شیمیایی مخرب از الکترولیت مایع با مواد واکنش پذیر
Cover درب برای نگهدارنده
Current میزان جریان برق و یا حرکت الکترون ها در طول یک هادی
Cycle در یک باتری، یک تخلیه به علاوه یک شارژ برابر است با یک چرخه.
Cycle Life تعداد کل دفعات شارژ یا دشارژ یک باتری ، تحت شرایط خاص تا زمانیکه ظرفیت باتری از حداقل تعیین شده ، کمتر نشود.
Deep Cycle دشارژی که بیش از 80% ظرفیت اسمی باتری را مصرف می کند.این فرایند سیکل عمیق در خودروهای تفریحی ، ویلچیرها ،خودروهای مخصوص ورزش گلف یا … به کار میرود.
Deep Discharge حالتی که در آن یک سلول با استفاده از جریان کم به طور کامل تخلیه شده ، به طوری که ولتاژ کمتر از ولتاژ تخلیه نهایی باشد.
Deep Discharge تخلیه 50% یا بیش از 50% ظرفیت اسمی یک سل یا باتری
Depth of Discharge(DOD) آن بخش از ظرفیت اسمی یک سل یا باتری که در طی هر سیکل دشارژ تخلیه می شود و بر حسب درصد بیان می شود.
Dipping غوطه ورکردن موقت صفحات تازه خمیرمالی شده در اسید سولفوریک رقیق
Discharge هنگامی که یک باتری جریان تحویل دهد.
Dry Cell باتری یا سلولی که الکترولیت آن حالت سیال نداشته باشد یعنی به شکل خمیر ، ژل باشد و یا در موارد سپراتور متخلخل ریز جذب شده باشد.
Duty Cycle / Life Cycle تعداد دفعاتی که باتری در معرض شارژ ، دشارژ ، شارژ بیش از حد وانبارداری قرار می گیرد.
Electrolyte در باتری های اسید سرب، الکترولیت اسید سولفوریک رقیق شده با آب است.
End Point Voltage ولتاژ نهائی ، ولتاژ پایانی ولتاژ باتری یا پیل در نقطه ای که ظرفیت اسمی دشارژ برابر حد تعیین شده و مشخص انجام شده است.
Endurance Test آزمایش دوام ، تست پایداری آزمایشی که در آن طول عمر باتریهای ساخته شده تخمین زده می شود.
Expanded Metal Grid شبکه اکسپند ، شبکه باتری که از پانچ و کشش صفحات سرب به دست آید.
Fading از دست دادن طولانی مدت ظرفیت، در طول استفاده
Failure حالتی که یک باتری کارکرد رضایت بخش ندارد.
Failure, permanent حالتی که در آن یک سلول یا باتری نمی تواند به یک سطح رضایت بخش شارژ شود.
Failure, reversible یک حالت خرابی که می توان آن را با استفاده از روش های الکتریکی خاص جبران نمود.
Fast Charge شارژی که در ولتاژ جریان بالا انجام می شود و ظرفیت باتری را ظرف یک تا پنج ساعت به 95 % وضعیت شارژ می رساند .( در باتری سرب اسیدی)
Final charging current جریان شارژ نهایی، آخرین جریان یک عملیات شارژ IU است.
Final discharging voltage نشان دهنده پایین ترین سطح ولتاژ مجاز است که یک باتری و یا سلول می تواند تخلیه شود. تخلیه پایین تر این ولتاژ قطع (تخلیه عمیق) باعث صدمه و یا از بین بردن سلول الکتروشیمیایی در انواع باتری های مختلف می شود.
Flash Drying از بین بردن رطوبت سطح صفحات تازه خمیر مالی شده
Forming شارژ الکتریکی اولیه برای تبدیل توده های فعال به حالت شارژ
Frame قسمت های بیرونی تقویت شده از یک شبکه باتری
Gravity Drop تغییر در چگالی ویژه الکترولیت در یک باتری سرب اسیدی هنگام دشارژ باتری
Gravity Spread اصطلاحی که برای توصیف اختلاف بین بیشترین وکمترین چگالی ویژه بین خانه های باتری استفاده می شود.
Grid چارچوب آلیاژ سرب که مواد فعال یک پلیت باتری را نگهداری می کند.
Ground پتانسیل مرجع یک مدار است.
Ground Leakage نشت جریان الکتریکی از مدار که معمولا موجب کاهش ظرفیت باتری می شود.
Guntlet کیسه نگهدارنده صفحات
Heavy Duty Battery باتری توانمند برای کار در شرایط سخت
High current charging شارژ با یک جریان قوی بیشتر از 1C
High current discharging تخلیه با شدت جریان بیشتر از 5C
Hook Up اتصال باتری به دستگاه شار‍ژ
Impedance مقاومت ظاهری مدار متناوب به جریان، متشکل از راکتانس و مقاومت اهمی.
Industrial battery یک باتری ذخیره به برای تامین نیروی تجهیزات صنعتی استفاده می شود.
Initial charge شارژ اولیه اولین فرآیند شارژ پس از اینکه الکترولیت در یک باتری خشک ریخته می شود.
Initial temperature دمای الکترولیت، زمانی که شارژ یا تخلیه آغاز می شود.
Initial voltage ولتاژ اولیه، ولتاژ کاری زمان آغاز تخلیه می باشد.
Inner resistance مقاومت اهمی یک باتری
Inner resistance, effective مقاومت قابل اندازه گیری در برابر جریان در یک باتری که به عنوان یک افت ولتاژ متناسب با جریان تخلیه، بروز می کند.
Insulation resistance مقاومت بين باتري و اتصال بدنه خودرو
Intercell Connections Resistance مقاومت الکتریکی بین قطب های دو سل که به صورت الکتریکی به هم متصل شده اند.
JIS Code باتری ها با توجه به استاندارد JIS تست می شوند.
Lamp black کربن بسیار ریز که از سوزاندن روغن یا گاز در شرایط کنترل شده، بدست می آید.
Layout شکل قرار گرفتن ترمینالها ، آرایش ترمینالها
Lead (Pb) فلز نرم ، سنگین و چکش خوار با رنگ نقره ای مایل به آبی . به صورت ماده اولیه در ساخت باتری های سرب- اسیدی به کار می رود با نشانه Pb
Lead battery یک باتری که در آن الکترودها از سرب تشکیل شده در حالی که الکترولیت شامل اسید سولفوریک رقیق است.
Lead Dioxide دی اکسید سرب
Lead Grey Oxide اکسید خاکستری سرب
Lead oxide اکسید سرب
Lead Paste Reclaim بازیابی خمیر در باتری های سرب اسیدی
Lead Peroxide اکیسد قهوه ای رنگ سرب که ماده فعال موجود در صفحات مثبت کاملا شکل گرفته است با فرمول pbO2
Lead sulfate ترکیب کریستالی سفید ناشی از واکنش بین اسید سولفوریک و ترکیبات سرب ، ماده تشکیل شده در هردو صفحات مثبت و منفی باتری سرب- اسید در هنگام دشارژ
Lead sulfate, tetrabase فرمول شیمیایی 3 PbO
Lead, free (Pbmetallic) سرب اکسید نشده و باقیمانده در صفحات پس از فرایند کیورینگ
Lead-calcium alloy آلیاژ سرب – کلسیم
Lead-coated part بخش فلزی با پوشش نازک از سرب فلزی است که در سطح های گالوانیزه استفاده می شود
Level Lines خطوط افقی برروی دیواره های جانبی یک باتری که حداکثر و حداقل سطح الکترولیت را نشان می دهد.
Leveling تنظیم کردن سطح الکترولیت یک باتری تا ارتفاع مشخص
Life Cycle مدت زمان عملکرد مفید که بر حسب سال و یا تعداد سیکل های شارژ و دشارژ محاسبه می شود.
Lifting Eye زائده ای بر روی دیواره سینی باتری که سوراخی در آن تعبیه شده و بدان وسیله می توان باتری را بلند نمود.
Lignin اصطلاح کلی برای مولفه های چوبی غیر سلولز
Load بار
Local Action تخلیه خود به خودی یک باتری ناشی از تشکیل پیل موضعی
Loss of Charge افت ظرفیتی که در یک سل یا باتری در مدار باز ناشی از کنش موضعی رخ می دهد.
Low current charging شارژ با جریان کم
Low current discharging دشارژ با جریان کم
Low Maintenance Battery باتریهائی که نیاز به مقدار کمی مراقبت دارند
Lug پرچم شبکه باتری
Machine casting ماشین ریخته گری شبکه ها و قطعات ریختگی باتری
Maintained capacity نگهداری باتری در یک وضعیت شارژ کامل به وسیله شارژ کننده با ولتاژ پائین شارژ کننده
Maintenance مراحل لازم برای نگهداری یک باتری در شرایط مناسب ، مانند افزودن آب به الکترولیت جهت جبران کاهش آب باتری
Maintenance-free battery باتری که نیاز به افزودن آب و یا شارژ مجدد جهت جبران شارژ خودبه خودی ندارد و در باتری های سرب اسیدی معمولا شبکه های این باتریها را با آلیاژهای کم آنتیموان و یا بدون آنتیموان می سازند و از در پوشهای ویژه ای جهت میعان آب تبخیر شده استفاده می کنند.
Mass, active
Mechanical Recharging شارژ مجدد یک باتری با جایگزینی فیزیکی مواد فعال دشارژ شده
Mid-Point Voltage ولتاژ باتری بین وضعیت شارژ کامل و دشارژ کامل
Mixing فرآیندی که در آن آب ، اسید سولفوریک ، اکسید سرب منبسط کننده ها ( در صورت وجود خمیر منفی ) با هم ترکیب می شوند تا خمیر باتری تشکیل گردد.
Mold, casting قالب ریخته گری
Moss Reaction پدیده ای حاصل از سرب اسفنجی تشکیل شده در اطراف صفحه منفی که توسط شارژ ودشارژ مداوم یک باتری ایجاد می شود.
Mud خمیر باتری
Negative electrode الکترود منفی
Negative terminal قطب منفی
Nominal voltage ولتاژ تقریبی مدار باز یک سل یا باتری . برای مثال ولتاژ اسمی یک باتری سرب- اسیدی دو ولت در هر سل می باشد اما ولتاژ واقعی بالاتر و تابعی از چگالی ویژه الکترولیت می باشد.
Non Rechargeable Battery باتری یک بار مصرف ، باتری غیر قابل شارژ مجدد
Ohm یک واحد برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی یا امپدانس در یک مدار الکتریکی.
Open Battery Rack قفسه باتری
Opportunity Charging ارژ مجدد نسبی باتری ، خصوصا باتری های ساکن ، در زمان مناسبی از روز که باتری مورد استفاده نمی باشد.
Output Voltage ادامه شارژ باتری پس از آنکه باتری به بالاترین حد شارژ خود رسیده باشد.
Over Discharge ادامه شارژ یک باتری تا ولتاژی کمتر از میزان دشارژ توصیه شده
Parallel Connection اتصال موازی چند باتری به یکدیگر
Paste مخلوطی از ترکیبات مختلف، (به عنوان مثال اکسید سرب و آب، اسید سولفوریک) که برای پوشش شبکه های باتری سرب مثبت و منفی استفاده می شود.
Paste مخلوطی از ترکیبات مختلف ( به طور مثال اکسید سرب و آب ، اسید سولفوریک ) که برای پوشش دهی شبکه های مثبت و منفی سرب مورد استفاده قرار میگیرد . این خمیر پس از طی مراحل بعدی مانند کیورینگ و فرماسیون به موادفعال مثبت ومنفی تبدیل میشود.
Pasted Plate , Faure Plate صفحه باتری
Peak Load / Peak Power حداکثر توانی که می توان از یک باتری به طور متناوب و در یک فاصله زمانی معین گرفت بدون آنکه به باتری صدمه جدی واردآید.
Perforated Retainer یک صفحه نازک پلاستیکی که به منظور جلوگیری از ریزش خمیر روی صفحات مثبت یا منفی کشیده می شود.
Performance Test آزمایش تست ظرفیت باتری در یک جریان ثابت
Peroxide Voltage ولتاژی که یک باتری با شارژ کامل در لحظات اولیه از خود نشان دهد. این ولتاژ به طور معمول بالاتر از ولتاژ اسمی باتری می باشد.
Pickle غوطه ورکردن صفحات باتری در اسید سولفوریک رقیق.
Plate صفحه باتری شامل شبکه و مواد فعال
Plate Block شامل صفحات مثبت و منفی مونتاژ شده یک خانه باتری است .
Plate Pasting خمیر مالی صفحات باتری
Plate – Negative صفحه منفی باتری
Plate – Positive الکترودی که هنگام شارژ باتری جریان بار الکتریکی از آن به مدار خارجی منتقل می شود.
Plug پیچ باتری
Polarity نشان دهنده مثبت و منفی بودن الکترود است.
Positive Terminal قطبی که در آن جریان بار الکتریکی مثبت ( جریان قراردادی) از مقدار خارجی به سمت قطب منفی و در هنگامی که سل تحت دشارژ قرار می گیرد ، به سمت قطب منفی منتقل می شود.
Post قطعه ای که دسته صفحه های انتهایی باتری را به قطب های مثبت و یا منفی متصل می کند.
Purified Water آب مقطر
Quick Charge معمولا باتری ها در حالت عادی با جریانی برابر 2% ظرفیت اسمی شارژ می شوند در شارژ سریع جریان شارژ بین 2/0 تا 5/0 ظرفیت مذکور است
Raw Plate صفحه باتری قبل از عملیات فرماسیون
Remaining charge شارژ باقیمانده
Remaining capacity ظرفیت باقی مانده بعد از دشارژ
Reconditioning فرایندی است که به منظور متعادل ساختن شارژ صفحات باتری انجام می شود. این عدم توازن شارژ می تواند هنگام استفاده از باتری رخ دهد. فرایند مذکور شامل دشارژ آهسته ، عمیق باتری و شارژ مجدد آن با یک جریان ثابت و با حدود 30 درصد شارژ اضافی می باشد.
Reaction, reversible واکنش شیمیایی است که می تواند در هر دو جهت انجام شود. (اکسیداسیون یا کاهش)
Rated Capacity میزان آمپر ساعت هایی که یک باتری در شرایط شارژ کامل با یک سرعت دشارژ معین تا رسیدگی به یک ولتاژ نهایی مشخص تولید می کند.
Residual Voltage ولتاژ باقی مانده
Rated Capacity میزان آمپر ساعت هایی که یک باتری در شرایط شارژ کامل با یک سرعت دشارژ معین تا رسیدگی به یک ولتاژ نهایی مشخص تولید می کند.
Recharging شارژ مجدد
Reserve Capacity Rating در باتریهای سرب اسیدی به زمانی ( به دقیقه ) که باتری می تواند در 80 درجه فارنهایت با جریان ثابت 25 آمپر از حالت شارژ کامل تا ولتاژ نهائی 5/10 ولت تخلیه گردد اطلاق گردد این زمان معرف ذخیره باتری است .
Sediment لجن سربی ناشی از ریزش صفحات در قسمت تحتانی باتری های سرب- اسیدی
Sediment space فضای خالی ته جلد باتری برای انباشته شدن لجن ناشی از ریزش مواد فعال صفحات به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه.
Self-discharging تخلیه آهسته باتری بدون اتصال به یک مصرف کننده خارجی
Separator یک لایه عایق الکتریکی که به صورت فیزیکی دو الکترود با قطبیت مخالف را از هم جدا می سازد. عایق باید برای یونهای الکترولیت قابل عبور بوده در بعضی موارد خاصیت ذخیره کردن الکترولیت را داشته باشد ونسبت به الکترولیت فعال نباشد.
Series Connection ترتیب قرار گرفتن سلهای درون باتری که در آن قطب مثبت هر سل به قطب منفی سل مجاور متصل باشد.بنابراین ولتاژ نهایی باتری مجموع ولتاژهای تمام سلها است .
Service Life مقیاسی که در طول آن باتری تحت شرایط برنامه ریزی شده به طور رضایت بخش کار کند .این مقیاس معمولا بر حسب واحد زمان و یا تعداد دفعات شارژ و دشارژ باتری بیان می شود.
Service life, cyclical طول عمر باتری بر حسب تعداد دفعات شارژ و دشارژ
Service life, useful طول عمر باتری بر حسب زمان
Shelf life مدت زمانی که میتوان باتری را بدون نیاز به شارژ مجدد نگهداری نمود.
Shims قطعه ای که به منظور فیکس کردن دسته صفحه داخل خانه باتری به کار می رود. در مواردی به منظور سبک بودن این قطعات متخلخل ساخته می شوند.
Shipping vent حفره هایی که به منظور سهولت در حمل و بر روی جلد تعبیه می شوند.
Shock-resistant ضد ضربه
Short Circuit اتصال کوتاه
Short,intermittent شرایطی که در آن ولتاژ باز یک باتری در هنگام ضربه مکانیکی ناپایدار می شود.مقاومت این اتصال کوتاه موردی می تواند کم یا زیاد باشد.
SLI به باتری هایی گفته می شود که به منظور استارت ، روشنائی و تولید جرقه در وسایل نقلیه بکار می رود.
Slow charge شارژ مجدد باتری با شدت جریان کم
SOC/state of charge میزان شارژ الکتریکی در باتری که به عنوان درصدی از تفاوت بین وضعیت شارژ کامل و دشارژ کامل نشان داده می شود.
Specific capacity نسبت ظرفیت به وزن یک باتری بر حسب آمپر ساعت بر کیلوگرم
Specific Energy /Gravimetric energy نسبت انرژی به وزن باتری بر حسب وات ساعت بر کیلوگرم
Standard charging شارژ استاندارد
Standby charge / Trickle charge اضافه شارژ اندک باتری با جریانی در حدود %3-%1 ظرفیت اسمی به منظور نگهداری دایمی باتری در حال شارژ
State of Charge (SOC) /Health (SOH) حالت شارژ
Sulphuric acid ماده فعال الکترولیت در باتری سرب اسیدی
Tab نوعی قطب باتری که اغلب شامل سوراخی برای اتصال سیم می باشد.
Taper charge شارژی که در آن جریان ولتاژ در زمان شارژ مجدد کاهش می یابد.
Temperature cell میانگین دمای اجزای باتری
Temperature coefficient of capacity غییرات ظرفیت اسمی یک باتری نسبت به درجه حرارت ( در مقایسه با درجه حرارت مرجع )
Temperature coefficient of voltage تغییرات ولتاژ مدار باز یک باتری نسبت به درجه حرارت ( در مقایسه با درجه حرارت مرجع )
Temperature cut – off(TCO) روشی که از طریق یک مدار کنترل کننده در شارژ ( که متناسب با درجه حرارت باتری عمل می نماید) جریان شارژ باتری را از شارژ سریع کاهش داده و به شارژ ملایم تغییر می دهد.
Temperature, nominal دمای تعریف شده الکترولیت جهت انجام تستهای ظرفیت باتری
Temperature,ambient میانگین دمای محیط اطراف باتری
Terminal قطب باتری ، ترمینال
Theoretical capacity ظرفیت محاسبه شده یک باتری با فرض آنکه مواد فعال باتری 100% در واکنشها شرکت کنند.معمولا در باتری های سرب اسیدی ظرفیت واقعی بین 40 تا 60 درصد ظرفیت تئوری می باشد.
Theoretical specific energy انرژی مخصوص محاسبه شده یک باتری با فرض آن که مواد فعال باتری 100% در واکنش شرکت کنند. معمولا در باتری های سرب اسیدی ظرفیت واقعی بین 40 تا 60 درصد ظرفیت تئوری می باشد.
Thermal management عملیات و روشهایی که توسط آن باتری را در طول دوره شارژ و دشارژ در یک محدوده مشخص حرارتی نگه می دارند.
Thermal runaway با افزایش دما در باتری و متعاقب آن افزایش سرعت واکنشها، جریان الکتریکی بیشتری تولید خواهد شد . این افزایش جریان نیز افزایش دما را در پی خواهد داشت و با ادامه این دور دمای باتری تا حد غیر قابل کنترل بالا خواهد رفت که می تواند منجر به پدیده هائی از جمله از کار افتادگی باتری ، انفجار و … گردد.
Throughput مجموع کل انرژی که باتری در طول عمر خودتولید می کند.
Top lead تمام قطعات سربی مورد استفاده در سل باتری که خارج از سیستم الکتروشیمیائی آن قراردارند.
Topping charge شارژی با سرعت کم که شارژ یک سل را بدون آسیب رساندن به آن کامل می کند.
Trickle charging روش شارژی که در آن باتری به طور دائم و یا تناوبی به یک منبع جریان ثابت متصل است تا بدین وسیله باتری در شرایط کاملا شارژ باقی بماند .
Useful acid حداقل اسید موردنیاز برای غوطه وری صفحات باتری و شرکت واکنشهای دشارژ.
Useful life عمر مفید باتری
Valve شیر ، دریچه ، سوپاپ ، سرپوش
Valve regulated lead acid باتری سرب اسیدی مجهز به سوپاپ تنظیم
Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Battery باتری سرب اسیدی مجهز به سوپاپ تنظیم
Vent cap / vent plug پیچ درب باتری
Venting valve, recloseable وپاپ اطمینان در سلول که در صورت فشار زائد باز و زمانی که فشار به حالت طبیعی بازگشت، به صورت خودکار بسته می شود.
Volt واحد اندازه گیری ولتاژ الکتریکی
Voltage and temperature dependent cutoff (VTCO) وش انتقال جریان شارژ به باتری از شارژ سریع تا شارژ ملایم با کنترل مدار در شارژ که بوسیله دما یا ولتاژ باتری فعال می شود.
Voltage delay فاصله زمانی در ابتدای دشارژ یک باتری که در طی آن ولتاژ کاری یک باتری پایین تر از حد ثابت آن باشد.این پدیده معمولا به علت وجود یک لایه عایق غیر فعال برروی الکترود منفی بوجود می آید.
Voltage depression افت غیر طبیعی میزان ولتاژ در طول مرحله دشارژ باتری
Voltage dip افت لحظه ای ولتاژ زمانی که تخلیه جریان بالا استفاده می شود.
Voltage drop ولتاژ ایجاد شده در دو سر عنصر یا رسانا در اثر عبور جریان از مقاومت یا امپدانس آن عنصر یا رسانا.
Voltage plateau کاهش تدریجی در ولتاژ پس از یک زمان طولانی مشخصه ای که در بسیاری از دشارژهای سیلد استفاده می شود.
Voltage range اختلاف بین حداقل و حداکثر ولتاژ سل که در یک باتری یا یک رشته از باتری ها وجود دارد . زمانیکه سلها در حال شارژ یا دشارژ می باشند.
Voltage reversal غییر در قطبیت طبیعی باتری بر اثر دشارژ بیش از حد
Voltage, nominal متوسط ولتاژ باتری در هنگام تخلیه با شدت جریان کم است.
Voltmetric energy density نسبت انرژی خروجی از یک سل یا باتری به حجم آن
Voltmetric power density دانسیته توان باتری
Water,purified آب مقطر ، آب خالص
Watt واحد توان الکتریکی معادل یک ژول بر ثانیه.
Welding جوش ، جوش دادن
Wet charged stand مدت زمانی که یک باتری می تواند در شرایط شارژ تر باقی بماند.
Wet formed discharge دشارژ باتری بعد از فرماسیون
Wet shelf life مدت زمانی که یک باتری می تواند در شرایط دشارژ مرطوب قرارگیرد قبل از آنکه ظرفیت شارژ از بین برود.
Working capacity (energy) ظرفیت باتری
Working voltage ولتاژ باتری هنگامی که یک مصرف کننده الکتریکی به آن متصل می گردد. این ولتاژ از ولتاژ اسمی باتری قدری کمتر می باشد.
X-hour rate میزان دشارژ باتری را معمولا به صورت تعداد ساعتی که یک باتری جریان تولید می کند ، بیان می کند.
Yield انرژی خروجی از باتری