رفتن به محتوا

BORNA

باتری های برند BORNA از محصولات شرکت تولیدی برنا باتری

EXPORT BORNA 35 AH LM54430
35 آمپر
BORNA 45 AH LM54430
45 آمپر
BORNA LM54430
50 آمپر
BORNA MF55530 - طرح جدید
55 آمپر
BORNA MF56030 - طرح جدید
60 آمپر
BORNA MF56650 - MF57450
66 آمپر
BORNA LM80D26R - طرح جدید
70 آمپر
BORNA MF56650 - MF57450
74 آمپر
BORNA LM88D30R - طرح جدید
88 آمپر
BORNA LM88D30R - طرح جدید
90 آمپر
BORNA LM100E38R - طرح جدید
100 آمپر
BORNA LM120E38R - طرح جدید
120 آمپر
BORNA-MF150F47R
150 آمپر
Borna-MF170F47R.png
170 آمپر
Borna-MF200F47R
200 آمپر
بازگشت به بالا