رفتن به محتوا

GENERAL BETA

باتری های برند GENERAL BETA از محصولات شرکت تولیدی برنا باتری

GENERAL BETA 50 AH LM55030
50 آمپر
GENERAL LM55530
55 آمپر
GENERAL MF56030
60 آمپر
GENERAL BETA 66 AH MF56650
66 آمپر
GENERAL BETA 70 AH MF80D26R
70 آمپر
GENERAL BETA 74 AH MF57450
74 آمپر
GENERAL BETA 88 AH LM88D30R
88 آمپر
GENERAL BETA 100 AH LM100E38R
100 آمپر
GENERAL BETA 120 AH LM120E38R
120 آمپر
GENERAL BETA 150 AH MF150F47R
150 آمپر
GENERAL BETA 170 AH MF170F47R
170 آمپر
GENERAL BETA 200 AH MF200F47R
200 آمپر
بازگشت به بالا