رفتن به محتوا

ZITEX

باتری های برند ZITEX از محصولات شرکت تولیدی برنا باتری

ZITEX LM55030
50 آمپر
ZITEX LM55530
55 آمپر
ZITEX MF56030
60 آمپر
ZITEX MF56650 - MF57450
66 آمپر
ZITEX MF80D26R
70 آمپر
ZITEX MF56650 - MF57450
74 آمپر
ZITEX LM88D30R
88 آمپر
ZITEX LM120E38R
90 آمپر
ZITEX LM100E38R
100 آمپر
ZITEX LM120E38R
120 آمپر
ZITEX MF150F47R
150 آمپر
ZITEX MF170F47R
170 آمپر
ZITEX MF200F47R
200 آمپر
بازگشت به بالا